Політика конфіденційності

З метою охорони і захисту персональних даних Клієнтів (включаючи користувачів сайту), конфіденційної інформації, що містить персональні данні, а також конфіденційної інформації товариством з обмеженною відповидальністю керуючої компанії «Суворовський»(далі ООО «УК Суворовський») розроблено та впроваджено Положення “Про забезпечення зберігання та захисту персональної інформації, що належить до конфіденційної інформації ООО «УК Суворовський» (далі – Політика конфіденційності).

Зокрема, політика конфіденційності визначає умови та правила використання веб-сайту ООО «УК Суворовський» https://suvorovskiy.com.ua (надалі «Сайт»). Політика конфіденційності поширюються на всіх користувачів Сайту – як на користувачів, які не мають облікового запису на Сайті, так і на користувачів, які мають будь-який обліковий запис, кожного з доступних видів. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про Клієнта й даних авторизації.

До відомостей (інформації), що є конфіденційними, належать, зокрема:

ООО «УК Суворовський»  гарантує недоторканність даних, які отримує від користувачів в добровільному порядку, а також зобов’язується захищати конфіденційність персональних даних, які надаються через Сайт компанії.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Конфіденційна інформація – це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Персональні данні – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Конфіденційність інформації – властивість інформації бути захищеною від несанкціонованого ознайомлення.

Клієнт – фізична або юридична дієздатна особа, що досягла 18-літного віку, яка повністю прийняла усі умови даної політики конфіденційності, через реєстрацію на Сайті.

Доступ до інформації, яка є конфіденційною інформацією – ознайомлення певних осіб з інформацією, яка є конфіденційною інформацією, за згодою її власника або на іншій законній підставі за умови збереження конфіденційності цієї інформації.

Розголошення інформації, яка є конфіденційною інформацією – дія або бездіяльність, у результаті яких інформація, яка є конфіденційною інформацією, у будь-якій можливій формі (усній, письмовій, іншій формі, у тому числі з використанням технічних засобів) стає відомою третім особам без згоди власника такої інформації або всупереч трудовому або цивільно-правовому договору.

Сайт – інтернет-сайт https://suvorovskiy.com.ua

ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ. ЗБІР ДАНИХ ПЕРСОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

Режим конфіденційності інформації вважається встановленим після надання згоди Клієнтом на збір, обробку, поширення і доступ до персональних даних під час його реєстрації на Сайті.

Якщо ви пройшли реєстрацію на сайті та/або відправили через нього персональні дані, ви автоматично дали свою згоду на:

Ми можемо отримати ваші персональні дані тільки в одному випадку – якщо ви добровільно надаєте їх нам будь-яким доступним способом – наприклад, за допомогою проходження реєстрації на сайті для отримання послуги чи відправки повідомлення на одну з наших електронних поштових скриньок.

Ми використовуємо надані вами персональні дані тільки щоб надати відповіді на ваші запити і дати докладні відомості про послуги компанії ООО «УК Суворовський». Виняток становлять випадки, якщо ви добровільно дозволяєте застосовувати свою персональну інформацію в інших цілях.

Відправляючи ООО «УК Суворовський» власні конфіденційні дані, ви дієте на власний розсуд.

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ПОЛІТИКА БЕЗПЕКИ

Ми неухильно дотримуємося вимог законодавства України щодо захисту персональних даних. Зокрема, ми дотримуємося всіх положень чинного законодавства України, які регулюють збір, зберігання або обробку зібраних персональних даних.

ООО «УК Суворовський» зобов’язується не передавати інформацію та персональні дані стороннім особам, крім тих випадків, коли це потрібно для здійснення нашої професійної діяльності або розкриття інформації передбачене вимогами чинного законодавства України.

Ми зобов’язуємося не передавати, не продавати і не піддавати поширенню електронні поштові адреси, які ви повідомили нам за допомогою використання Сайту. Будь-яка електронна адреса, яку ми отримуємо, використовується виключно з метою комунікації з вами. Інформація про цю адресу зберігається виключно ООО «УК Суворовський»

Надавши нам власну електронну адресу, ви можете періодично отримувати наші інформаційні електронні розсилки. Якщо ви хочете відмовитися від отримання даних повідомлень, ви можете зв’язатися з нами по телефону або відправити повідомлення електронної пошти з проханням про виключення зі списку адресатів даних розсилок.

ЗМІНИ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ООО «УК Суворовський» залишає за собою право оновлювати дану Політику про конфіденційність на власний розсуд, не попереджаючи про це користувачів. На цій сторінці завжди доступна виключно актуальна версія Політики про конфіденційність.

Рекомендуємо вам регулярно перевіряти цю сторінку, щоб мати уявлення про актуальні правила захисту особистих даних, які збирає наша компанія. Користуючись Сайтом, ви автоматично погоджуєтеся, що відповідальність за періодичне ознайомлення з Політикою про конфіденційність і її актуальними змінами лежить на вас.

На стадії узгодження умов співпраці ми можемо укладати договори про нерозголошення конфіденційної інформації або погоджувати будь-які інші документи, які забезпечать належний рівень захисту ваших інтересів вже на початковій стадії нашої співпраці.

Всі господарські договори, які передбачають надання аудиторських, консалтингових та інших послуг ООО «УК Суворовський» в обов’язковому порядку містять положення про нерозголошення конфіденційної інформації, а також відповідні положення про порядок передачі нам і обробці персональних даних.

При виникненні будь-яких видів питань або претензій, що стосуються нашої роботи з вашими персональними даними, будь ласка, звертайтесь за електронною адресою admin@suvorvskiy.com.ua